Stomatološke usluge

Stomatološki pregled

Prva pomoć

Dečija i preventivna stomatologija

 • Fluorizacija zuba
 • Uklanjanje mekih naslaga
 • Zalivanje fisura
 • GJC ispun mlečnog zuba (alfagal)
 • GJC ispun mlečnog zuba (fudži IX)
 • Vađenje mlečnog zuba
 • Drenaža mlečnog zuba
 • Lečenje mlečnog zuba
 • Kompozitni ispun na mlečnom i stalnom zubu I povrsina
 • Kompozitni ispun na mlečnom i stalnom zubu II površine

Oralna hirurgija

 • Vađenje zuba
 • Vađenje paradontopatičnog zuba
 • Komplikovano vađenje zuba
 • Lečenje alveolita
 • Intraoralna incizija apcesa
 •   Zaustavčlanje krvarenja

Beljenje zuba

 • Ordinacijsko beljenje zuba
 • Beljenje avtalnog zuba
 • Cirkon

Parodontalna terapija

 • Uklanjanje zubnog kamenca I vilice
 • Uklanjanje zubnog kamenca II vilice
 • Obrada parodontalnog džepa

Konzervativna terapija zuba

 • Kompozitni ispun na I površinu
 • Kompozitni ispun na II površine
 • Kompozitni ispun na III površine
 • Kompozitna nadogradnja sa kočićem
 • Amalgamski ispun
 • Terapija dubokog karijesa
 • Postavljanje leka za devitalizaciju
 • Interseansna medikacija I kanal
 • Interseansna medikacija II i više kanala
 • Definitivno punjenje I kanala korena
 • Definitivno punjenje II i više kanala korena
 • Kompozitna faseta

Protetika

 • Totalna proteza
 • Parcijalna proteza
 • Vizil proteza
 • Vizil proteza sa atačmenom
 • Biodental plast proteza
 • Žabica
 • Kompozitna nadogradnja sa fiberglas kočićem
 • Livena nadogradnja
 • Privremena kruna
 • Metalokeramička kruna
 • Cementiranje stare krune
 • Reparatura proteze
 • Bezmetalna keramička kruna

Za sve navedene usluge, potencijalne nedoumice i savet obratite se timu Jovančević.