Strah od stomatologa

Strah od stomatologa ili “dental fobia” se smatra najučestalijim strahom u skoro svim populacijama! Pacijenti se u praksi oslanjaju na pređašnja iskustva a samim tim je odlazak stomatologu asocijacija na bol! Strahovi se potom više vezuju za nemogućnost kontrole rada stomatologa, neizvesnost i iščekivanje osećaja bola! Beli mantili ili čak miris stomatoloških materijala i aparata, razlog su da ljudi često stvaraju blokade koje ih u mnogome ograničavaju da odlaze na redovne kontrole, pa se neretko, odlazak zubaru svede na hitne intervencije koje se kao takve ne mogu izbeći.

Zapravo odlazak zubaru treba uraditi onda kada nema bola i jedini je i pravi način razrešenja straha od zubara! Preporuke su da se deca u ranom detinjstvu odvode kod stomatologa upravo onda kada bola nema! Tako se ostvaruje veza poverenja koja traje godinama! Takodje, tada se sve svodi na opušten razgovor i konsultacije koje mogu biti jako zanimljive a kao takve i vrlo korisne za stvaranje budućih stavova i navika održavanja zdravlja usta i zuba.