Redovan stomatološki pregled

Redovan stomatoloski pregled podrazumeva pregled mekih struktura usne duplje i zuba! Podrazumeva kratkotrajnu seansu u kojoj stomatolog konstatuje promene na pomenutim strukturama ili pak zadovoljavajuće stanje istih. Postoje početne vrste lezija na zubima koje su nam poznate kao uporne demineralizacije gleđi-kod mlađih pacijenata pogotovo koje dosta brzo napreduju. Takođe i kod odraslih pacijenata promene koje mozda ne treba sanirati trenutno ali ih valja pratiti. Uzimajući u obzir da svaki pacijent savesmo održava higijenu zuba takve promene mogu ostati na istom nivou i prosto ih ostavljamo za narednu kontrolu. Svakako, uz sve pomenute, kontrolnim pregledima se pronalaze i karijesne lezije kao i parodontološke promene, kamenac i sl. koje bi trebalo tretirati trenutno. Naša preporuka je da na svakih 6 meseci naši pacijenti odrade kontrolni pregled koji je potpuno besplatan! Uz to, uvek dobiju neki dobronaamerni savet koji moze biti od koristi.