Ortodontski tretmani

Ortodontski tretmani podrazumevaju uključivanje aparatića kojima je glavna svrha ispravljanje položaja odrđenih zuba! U toku nicanja zuba a često i kao posledica nekih naslednih faktora, često zubi zauzimaju položaje koji dovode do estetskih ali i funkcionalnih smetnji! Tada su važan deo stomatološkog tretmana, pored sanacije karioznih lezija, upravo ortodontski aparati! Postoje mobilni i fiksni. Mobilni se uglavnom koriste kod mlađe dece i dece u ranom pubertetu, u periodu kada čekamo nicanje nekih stalnih zuba koje kasnije možemo uključiti u fiksne ortodontske aparate, uglavnom stalne sedmice. Postavka fiksnih proteza je apsolutno bezbolna i kratkotrajna! Nošenje tog fiksnog aparata zavisi od stepena deformiteta. Svakako se na redovnim mesečnim kontrolama prati pomeranje zuba u vilici i daju saveti oko higijene i održavanja kao i utvrdjivanje daljeg toka i trajanja terapije.