Odlazak kod stomatologa u vreme epidemije

Obzirom na ponovno širenje virusa Covid-19, smatramo praktičnim par informacija vezanih za odlazak kod stomatologa u vreme epidemije! U radu se oslanjamo isključivo na stav i predloge Stomatološke komore Srbije i Stomatološkog fakulteta u Beogradu! Postojeće mere modifikovali smo izmenama koje kao krajnji i jedini cilj imaju zaštitu lekara i pacijenta! Prvo, svaki termin se zakazuje, pa i konsultacije! Pacijent dolazi u zakazanom terminu i bez pratnje, obavezno zaštićen maskom i rukavicama! Na ulazu se zadržava na gazištu natopljenom dezinficijensom! Nakon toga, nephodno je pranje ruku vodom i sapunom u trajanju od 30 sekundi a nakon toga i dezinfekcija ručnim dezinficijensom! Trudimo se da pacijentu objasnimo da nije u interesu ni lekara a ni ostalih pacijenata da data osoba dodiruje bilo koju povrsinu do stomatološke stolice! Stomatolog pre dolaska svakog pojedinačnog pacijenta, obavezan je da alkoholom dezinfikuje sve povrsine i svoje radno mesto! Nakon što pacijent sedne u stomatološku stolicu, ispira usta spremnim rastvorim Natrijum-hipohlorita u trajanju od 20 sekundi i na taj način dezinfikuje usnu duplju! Po odlasku pacijenta takođe alkoholom se dezinfikuju sve kvake i površine kako u ordinaciji tako i u čekaonici! Trudimo se da u čekaonici nema zadržavanja kao ni više pacijenata istovremeno! Pacijent popunjava i potpisuje Covid-19 upitnik a lekar je dužan da pacijentu koji ima simptome koji ukazuju na infekciju ovim virusom, ukaže na postojeci  rizik i vrati pacijenta! Takođe, molimo pacijente da nam, ukoliko se do zakazanog  termina pojavi temperatura, kašalj ili bilo koji simptom ovog virusa na vreme jave i odlože zakazani termin! U našoj ordinaciji kao dodatni vid zaštite, koristimo UV lampe koje vrše dezinfekciju prostora, obzirom da se ćelije virusa Covid-19 po najnovijim saznanjima zadržavaju u vazduhu! Trudicemo se da našu zajedničku saradnju nastavimo putem poverenja, čuvajući jedni druge! Ostanite zdravi!